Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2023-01-22


Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund, artrally 2023

Efter fjolårets uppehåll av artrallyt, p.g.a. pandemin covid19, så arrangerades i år det 26:e officiella artrallyt. Lördagen den 21 januari var det som gällde i år, och hela 17 lag med totalt 50 deltagare hörsammade och anmälde sig. Varav 44 var med och åt, utöver det anmälde sig två personer för den avslutande middagen.

Som vanligt var tävlingstiden mellan 08.00 och 15.00 för att därefter avslutas med en gemensam middag på restaurang Nya Källan på Jogersö i Oxelösund, där man intog en tacobuffé. Vi gjorde av med 12 kg köttfärs meddelade kocken, och han var imponerad.

Tävlingsområdet var som vanligt inom Nyköpings- och Oxelösunds kommuner.

Denna blandade skådardag med social aktivitet är en uppskattad start av den nya fågelskådaråret, deltagare kommer från flera platser i länet och även utanför länet och inte bara från Nyköping och Oxelösund, ett stort TACK till er alla.

Under dagen så sågs det 89 olika arter av lagen tillsammans, vilket är samma resultat som för 2021. Rekordåret 2020 var den 91 olika arter. Men årets resultat var det näst bästa. I tabellen över alla års arter så redovisas även året 2022 då artrallyt kördes i privat regi.

Inga nya arter för artrallyhistorien noterades, trots att vi visste att dagen innan så hade kaspisk trut noterats i Nyköping.

Några arter som inte ses så ofta blev det också. Sädgås för 4:e gången, de föregående åren var det 2020, 2008 och 2007. Bläsgås för 4:e gången och även här var det 2020, 2008 och 2007 som de noterades. För vitkindad gås var det 2:a gången och förra gången var det 2020. Vi ser här att åren 2020 och 2023 var år då gässen anländer extremt tidigt. Sjöorre noterades för 6:e gången. Kungsörn noterades för 8:e gången. Pilgrimsfalk för 3:e gången. Skärsnäppa för 7:e gången, har nu noterats de fyra senaste åren då artrally genomförts 2019, 2020, 2021 och 2023. Innan dess var det 2004.

Morkulla för 7:e gången, och här är det också under de senaste åren som de mesta noteringarna är gjorda, här handlar det nog mycket om att vi lärt oss hur de vissa år övervintrar, alltså var vi kan finna arten oavsett hur vintern är just vid artrallytillfället. Sparvuggla för 3:e gången, och här är det många år sedan sist, nämligen 2001 och 2000. Här handlar det nog mer om att vi måste ha tur att man hittar den vid ljus tid, för artrallyt pågår inte under den tiden då den visslar sitt spelläte.

För mer specifik plats var observationerna är noterade se artportalen.

Även detta års segrarlag blev laget Kalle Brinell, Samuel Wivstad och Adam Stålnäbb som krossade de övriga lagen. De lyckades få ihop hela 76 arter, det 3.e högsta vinnarresultatet, de två bättre är 78 och 77 arter. Deras krysslista finns här: Sid 1  Sid 2. Bilderna visar med överstrykning av artnamn vilka arter som de planerade kunde ses, och de med kryss vid sidan de arter som de till slut hittade.

Det segrande laget vid Tärnans artrally 2023. Fr.v. Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad och Kalle Brinell. Antal arter för segrande laget blev 76. Foto © Fredrik Lundberg

Som tvåa kom lag Peter Lantz, Sofi Nordfeldt och Per Folkesson med 68 arter. Trea blev lag Monika Dalhäll och Fredrik Lundberg med 66 arter.

För mer information se hela Resultatlistan.

Det har nu setts 139 arter (om vi fortfarande räknar med snösiskan), och fjolårets artrally i privat regi då den nya arten trana noterades, totalt under de 26 (27 med fjolårets) år som artrallyt bedrivits.

Vi som arrangerade det hela vill TACKA alla deltagare för en väl genomförd dag i fält, utan Ert deltagande vore det en omöjlighet att genomföra artrallyt.

2024 års artrally planeras till den 20 januari, alltså den tredje lördagen i januari.

Väl mött från arrangörerna i Fågelföreningen Tärnan,
Jan Gustafsson och Susanne Stilling

.

Miljöskådarlistan 2022

Nu finns lite överblickande info om miljöskådarlistan 2022. Du hittar infon här.

Inbjudan till Föreläsning om Skarvarna i Sörmland

Tid: Lördagen den 28 januari 2023 klockan 14.00 i aulan på Tovetorps Forskningsstation.

Professor Sture Hansson (Stockholms Universitet) tog för några år sedan initiativ till en omfattande analys av hur mycket fisk som äts av Östersjöns skarvar och sälar. Han kommer att prata om detta, men med en tyngdpunkt på skarvens potentiella betydelse i sötvatten.

Det är föreningen Likstammens miljövänner, som erbjuder Tärnans medlemmar att ta del av föreläsningen.

Anmälan görs senast den 25 januari till Christina Bremfält christina.bremfalt@gmail.com

Vägbeskrivning: Kör E4 norrut till Tystberga trafikplats. Sväng höger ut på väg 771. Framme vid väg 800 (gamla E4) sväng höger och kör ca 1 km till avfart mot Östermalma väg 828. Strax innan Östermalma, sväng vänster vid skylt Tovetorp. Kör tills ni kommer fram till forskningsstationen. 


Lär dig mer om Artportalen

Tid: 2023-02-01 onsdag kl 19:00 – ca 21:30.

Peter Lantz, som arbetar med systemet nästan dagligen, lär oss mer om att använda Artportalen för att rapportera och för att söka information. Både nybörjare och vana rapportörer är välkomna.

OBS: Vi håller till i sal K220A, Campus Nyköping, ingång från Västra Trädgårdsgatan 34, Nyköping.

Ansvarig: Olle Pers 070 – 580 47 93.


Årsmöte

Tid: 2023-02-16 torsdag kl 19:00 – ca 21:30.

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmötet 2023. När formaliteterna är klara, kommer Stephan Gäfvert och Markus Forsberg att berätta om de nya våtmarkerna i Nynäs och Snäckviken och deras betydelse för fåglar och andra djur.

OBS: Årsmöteslokal kommer vara föreningslokalen på Trangången 2, Nyköping. Parkering lämpligast utmed Ängstugevägen.

Ansvariga är styrelsen genom Ingvar Jansson 070 – 570 70 25.

Välkomna!


Planerade skogsbruksåtgärder i Nyköpings kommun

Kommunen planerar skogsbruksåtgärder under hösten och vintern 2022- 2023. De områden som kommer att prioriteras under hösten är Vrena friluftsområde, Söra friluftsområde, Stor-Tallaren i Strandstuvikens NR, Nävekvarns friluftsområde, St. Flättna samt en exploateringsavverkning invid Arnö östra industriområde.

Info om åtgärderna kan laddas ner här.


Välkommen som medlem i Tärnan!


Stenskvätta. Foto © Ingvar Jansson.

Hej alla ni fågelskådare som deltar i Tärnans exkursioner och möten eller som är aktiva på vårt Line Band eller läser vår hemsida! Vi hoppas ni är nöjda med dessa tjänster.

Tärnans styrelse vill önska er alla en skön sommar med många fina fågelupplevelser!

Vi hoppas också att ni alla som använder Tärnans tjänster på LineBand och hemsidan eller som deltar i våra exkursioner och möten är nöjda med detta och att ni redan är medlemmar i Fågelföreningen Tärnan. Om inte så är ni hjärtligt välkomna att bli medlem i föreningen. Hur man blir medlem går att läsa här.

Välkomna in i Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund!

Styrelsen/Ingvar Jansson/ordförande


Vi alla kan bli bättre på att undvika avverkningar på fel årstid!

Angående skogsavverkningar, främst de som utförs under föryngringstid i skogen. Numera avverkas det ju urskillningslöst under vilken årstid som helst, oavsett om det är en kommun, bolag eller privatperson som äger skogen. Men vi själva är kanske inte så duktiga att hjälpa till med att meddela vad som finns i ett visst skogsområde.

Men vad kan VI ALLA göra för att åtminstone kunna få stopp på avverkning under föryngringstid?

Vi hos Tärnan och FSO har begärt att om man inom Nyköpings kommuns marker planerar att avverka skog under föryngringstid så skall det först tas upp på det kommande Naturvårdsrådet i Nyköpings kommun.

Sedan finns det något som VI ALLA kan göra för att minska avverkningarna eller i alla fall få avverkningarna att inte äga rum under den mest känsliga perioden, föryngringstiden. Allt beroende på vad som finns i ett skogsområde. Och vad är då det?

Fundera på hur ni själva informerar/meddelar om det finns något skyddsvärt/skyddsklassat/rödlistat i ”din” skog!!!!

Vad då göra för att i varje fall hjälpa till med att eventuellt förhindra/eller anpassa en avverkning till lämplig årstid?

Jo, börja rapportera på artportalen (artportalen.se), alla de olika organismer som man kan rapportera, alltså inte bara fåglar, utan även växter, fjärilar, svampar m.m. OCH KOM IHÅG ATT RAPPORTERA ALLA ERA FYND MED AKTIVITET SAMT PÅ RÄTT LOKAL, ALLTSÅ INTE PÅ NÅGON ÖVERGRIPANDE OFFENTLIG LOKAL. Skapa en ny lokal utifrån koordinater eller markera exakt på karta var just detta fågelbo av t.ex. fiskgjuse är, eller var ni hittade bombmurklorna eller var ligger den lilla våtmarken i skogen där det finns salamandrar.

Ingvar Jansson, ordförande Tärnan och FSO
Jan Gustafsson, Rrk SörmlandLINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Vårprogrammet

Nu har vårprogrammet för februari - juli 2023 kommit. Det kan laddas ned här.

Vinterfåglar inpå knuten

Sista helgen i januari (27-30 januari) räknar vi hur många fåglar vi ser vid våra fågelmatningar runt om i landet. Info om räkningen finns hos Birdlife Sverige.

Ingen Miljöskådarlista 2023!

Miljöskådarlistan pausas tills vidare på grund av vikande intresse. Ökar intresset igen tar Tärnans styrelse upp frågan på nytt. Resultatet från årets miljöskådarlista finns här. De gamla listorna ligger kvar på sidan Projekt/Miljöskådarlistan.
Styrelsen/Ingvar

Sveriges fåglar 2022 är nu klar

Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2002-2021) respektive 10 (2012-2021) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för fjällens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned från FSOs arkiv.

Holkprojektet vid Långsjön

Tärnan har satt upp 30 holkar för att studera vilken typ av fågelholk med eller utan mårdskydd som föredras av svartvit flugsnappare. En pdf-fil med info kan laddas ned här.

Gamla Fåglar i Sörmland inlagda per 29 november

Nu har årgångarna 1979 - 1984 skannats och lagts in som pdf-filer med länkar från Årsbokssidan.

Fågelskyddsområden

Länsstyrelsen har beslutat om föreskrifter för fågelskyddsområden i skärgården i Södermanlands län. Beslutet kan laddas ner här.

Inventeringar av sjöfåglar och gäss 2022-2023

Svensk fågeltaxering vid universitetet i Lund har skickat ett upprop om säsongens inventeringar. Detaljerad info finns här.

Fältbestämning av blå kärrhök

Andreas Gullberg har tagit fram en guide för ålders- och könsbestämning av honfärgade individer. Guiden kan laddas ner här och från sidan Rapporter.

Guiden Sörmlands fågellokaler

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Eftersom vi fortfarande har smittspridning kvar i samhället så uppmanar vi till försiktighet och att samåkning alltid sker på eget ansvar.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2023. All rights reserved