Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2023-05-28


Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Lacka - Återbudsplats

Till helgen, den 3-4 juni, har Tärnan en utflykt med övernattning till ön Lacka (se programmet nedan). Vi har fått avhopp och kan därför erbjuda någon annan att följa med på en fågelskådarhelg till ön Lacka. Hör gärna av dig till Christina Bremfält i programgruppen, tel. 070‑539 19 36. Först till kvarn gäller.

Lacka

Tid: 2023-06-03--04 lördag – söndag.

Lacka naturreservat i yttre delen av Västerljungs skärgård bjuder på strandängar, närhet till öppet vatten och ett rikt fågelliv. Pierre Stålnäbb, boende på Lacka, kommer att vara vår fågelguide på ön. 8 personer kan delta. Priset är 850 kr per person om vi blir 8 stycken. I priset ingår båtresor, guidning, övernattning i stuga samt middag första dagen och frukost och lunch dag två. Priset kan stiga något om vi inte blir full grupp (8 personer).

Tid och plats: Lördag kl 09:00 med båt från Källviks brygga, tillbaka på söndag eftermiddag. Mer info kommer till de anmälda.

Anmälan senast 25 maj till Christina Bremfält på tel 070‑539 19 36 eller mail christina.bremfalt@gmail.com.


Utflykt till Svanviken

Onsdagen den 24 maj stod ett besök vid Svanviken på Tärnans program. Vi blev 8 personer som möttes på parkeringen. Men förhoppning om att sol och värme hade väckt fågelsången till liv blev vi lite besvikna. Visserligen höll både koltrast och svarthätta tonen men de blev helt enkelt överröstade av ett gäng enkelbekasiner. Svartvit flugsnappare återfanns utmed spången tillsammans med den större hackspetten. En tystlåten härmsångare tog ton men inte alla lyckades höra den.

Möte på spången. Foto © Susanne Stilling

Ute vid plattformen dominerades ljudkulissen av sävsångarna och enkelbeckasinerna. Och hur var det nu med sävsångare vs rörsångare? Sjunger sävsångaren rörligare än rörsångaren eller sjunger rörsångaren sävligare än sävsångaren? Hmmm visst ja, resultatet blir det samma! Men tyvärr fick vi inte möjlighet att jämföra de två då ingen rörsångare visade upp sig eller sjöng.

Under kvällen fick vi in flera vårfåglar som gök och näktergal. En blyg skogsnäppa visade upp sig. Solen värmde och fikat smakade bra. Vad är det som surrar i luften? Vid flera tillfällen hördes ljudet som garanterat inte kunde tillhöra något annat än en drönare. Är det tillåtet att flyga i området var en fråga som vi inte har svaret på. Drönaren lyckades störa så pass att den bruna kärrhöken lättade från vassen (boet?). Fler arter sågs men extra roligt var paret gulärla som satt i toppen på ett torrträd.

Nöjda med kvällen och med lagom många sångare och med enkelbekasinens läte inpräntat sa vi på återhörande.

Vid pennan,
Susanne Stilling
Aktivitetsansvarig


Inventering av häckande fåglar

Länsstyrelsen i Sörmland efterlyser inventerare till fyra obokade standardrutter. Om du är intresserad, läs mera här.


Tornkväll Strandstuviken

Tid: 2023-05-31 onsdag kl 18:00 – ca 20:00.

Vi ses vid den nya plattformen, där skådare från Tärnan finns på plats.

Ansvarig: Jan Gustafsson 070‑321 60 45.


Nattfåglar

Tid: 2023-06-08 torsdag kl 21:00 – ca 01:00.

Vår traditionella försommarexkursion där vi lyssnar efter nattsjungande fåglar.

Samling kl 21:00 på parkeringen vid COOP på Stenbärsvägen (Idbäcksområdet), Nyköping, för samåkning i egna bilar.

Ansvarig: Jan Sjöstedt 070 – 572 92 32.


Om skräntärnorna i Bråviken 2023

Under 2023 kommer vi inte ha möjlighet att sätta ut skrämselbåt, skrämselgubbar, kameror eller annat gömsle på de grusade öarna i Bråviken där skräntärnorna häckar, detta p.g.a. att vi/länsstyrelsen saknar markägartillstånd för detta i år.

Så i år kommer enbart fysiska besök i begränsad omfattning kunna utföras. Vi kommer kunna följa våra adulta skräntärnor som har GPS-logger genom den hemsida som signalerna skickas till, så i viss mån kommer vi kunna se/tolka vad som händer i kolonin.

Så avläsningar av färgringmärkta skräntärnor, predation av mink, havsörn eller annat kommer inte kunna dokumenteras genom kameraövervakningen. Vi kommer inte kunna placera ut våra skrämselanordningar för att minska predation av bl.a. havsörn.

Jan Gustafsson


Skådning för måndagslediga

Tid: Måndagar kl 08:00 – ca 12:00.

Under våren fortsätter den populära skådningen för måndagslediga, lättsam fågelskådning för både vana och ovana skådare, varje helgfri måndag från 13 mars till 29 maj.

Samling på parkeringen vid COOP på Stenbärsvägen (Idbäcksområdet), Nyköping på måndagar kl 08:00. Vart vi åker bestäms i sista stund av ansvariga.

Annandag påsk 10 april och 1 maj gör vi uppehåll i måndagsskådningen, och den 8 maj åker vi någonstans lite längre bort. Den dagen blir tiden kl 07:00 - ca kl 14:00. För aktuell information se Tärnans hemsida eller kontakta ansvariga.

Ansvariga är Björn Johansson 070‑581 15 71, Mats Andersson 070‑325 01 40 och Alf Andersson 073‑959 85 18.


Välkommen som medlem i Tärnan!


Stenskvätta. Foto © Ingvar Jansson.

Hej alla ni fågelskådare som deltar i Tärnans exkursioner och möten eller som är aktiva på vårt Line Band eller läser vår hemsida! Vi hoppas ni är nöjda med dessa tjänster.

Tärnans styrelse vill önska er alla en skön sommar med många fina fågelupplevelser!

Vi hoppas också att ni alla som använder Tärnans tjänster på LineBand och hemsidan eller som deltar i våra exkursioner och möten är nöjda med detta och att ni redan är medlemmar i Fågelföreningen Tärnan. Om inte så är ni hjärtligt välkomna att bli medlem i föreningen. Hur man blir medlem går att läsa här.

Välkomna in i Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund!

Styrelsen/Ingvar Jansson/ordförande


Vi alla kan bli bättre på att undvika avverkningar på fel årstid!

Angående skogsavverkningar, främst de som utförs under föryngringstid i skogen. Numera avverkas det ju urskillningslöst under vilken årstid som helst, oavsett om det är en kommun, bolag eller privatperson som äger skogen. Men vi själva är kanske inte så duktiga att hjälpa till med att meddela vad som finns i ett visst skogsområde.

Men vad kan VI ALLA göra för att åtminstone kunna få stopp på avverkning under föryngringstid?

Vi hos Tärnan och FSO har begärt att om man inom Nyköpings kommuns marker planerar att avverka skog under föryngringstid så skall det först tas upp på det kommande Naturvårdsrådet i Nyköpings kommun.

Sedan finns det något som VI ALLA kan göra för att minska avverkningarna eller i alla fall få avverkningarna att inte äga rum under den mest känsliga perioden, föryngringstiden. Allt beroende på vad som finns i ett skogsområde. Och vad är då det?

Fundera på hur ni själva informerar/meddelar om det finns något skyddsvärt/skyddsklassat/rödlistat i ”din” skog!!!!

Vad då göra för att i varje fall hjälpa till med att eventuellt förhindra/eller anpassa en avverkning till lämplig årstid?

Jo, börja rapportera på artportalen (artportalen.se), alla de olika organismer som man kan rapportera, alltså inte bara fåglar, utan även växter, fjärilar, svampar m.m. OCH KOM IHÅG ATT RAPPORTERA ALLA ERA FYND MED AKTIVITET SAMT PÅ RÄTT LOKAL, ALLTSÅ INTE PÅ NÅGON ÖVERGRIPANDE OFFENTLIG LOKAL. Skapa en ny lokal utifrån koordinater eller markera exakt på karta var just detta fågelbo av t.ex. fiskgjuse är, eller var ni hittade bombmurklorna eller var ligger den lilla våtmarken i skogen där det finns salamandrar.

Ingvar Jansson, ordförande Tärnan och FSO
Jan Gustafsson, Rrk SörmlandLINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Nygamla årsböcker

På sidan Årsboken hos FSO har vi nu lagt in ett urval av pdf-filer på äldre årsböcker och tidskrifter fram till och med år 2000.

Årsmötesprotokollet

Protokollet från årets årsmöte finns nu som pdf-fil här.

Vindkraftpark Långgrund

FSO har nu tillsammans med bl.a. Stockholms Ornitologiska Förening, Östergötlands Ornitologiska Förening och Birdlife Sverige lämnat in ett samrådsyttrande till Svea Vind Offshore.

Du kan läsa hela yttrandet hos FSO.

Vårprogrammet

Nu har vårprogrammet för februari - juli 2023 kommit. Det kan laddas ned här.

Sveriges fåglar 2022 är nu klar

Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2002-2021) respektive 10 (2012-2021) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för fjällens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned från FSOs arkiv.

Holkprojektet vid Långsjön

Tärnan har satt upp 30 holkar för att studera vilken typ av fågelholk med eller utan mårdskydd som föredras av svartvit flugsnappare. En pdf-fil med info kan laddas ned här.

Fältbestämning av blå kärrhök

Andreas Gullberg har tagit fram en guide för ålders- och könsbestämning av honfärgade individer. Guiden kan laddas ner här och från sidan Rapporter.

Guiden Sörmlands fågellokaler

Vi har nu kompletta presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner, samt de första lokalerna för Eskilstuna och Strängnäs. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla aktuella lokaler i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Eftersom vi fortfarande har smittspridning kvar i samhället så uppmanar vi till försiktighet och att samåkning alltid sker på eget ansvar.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2023. All rights reserved