Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2020-01-19


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund, artrally 2020

För 24:e gången gick Tärnans artrally av stapeln på lördagen den 18 januari. I grådisigt väder med våranknytning startade rallyt på morgonen, framåt lunchtid kom det in ett lättare duggregn på en del håll i tävlingsområdet för att på slutet övergå till en del solsken.

22 olika lag med totalt 66 deltagare åkte runt i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner för att samla arter till sitt lag. Flera nya lag och då nya personer var med detta år.

Denna blandade skådardag med social aktivitet blir mer och mer uppskattad av de närvarande, för att vara med krävs inget annat än att anmäla ett lag och sedan ha roligt och utföra denna dag i sitt eget tempo. Det viktigaste är inte att segra, det viktigaste är att komma ut och träffa skådarkamrater från alla hörn av Sörmlands län, samt att det kommer skådare utanför länet och deltar.


Vem skådar vem? Foto © Göran Andersson.

Efter tävlingstidens slut så samlades vi för gemensam genomgång av dagen på restaurang Sailor Kickis i Oxelösund.

Inne på restaurangen började Jan Gustafsson tillsammans med Susanne Stilling med att hälsa alla välkomna. Därefter berättades det om den kommande mobilanpassade hemsidan för lokalbeskrivningar för fågellokaler i länet.

Bernth Andersson berättade om hörselförstärkare och parabol som fanns för intresserade.

Jan Gustafsson delade ut priset för Miljölistan 2019, här blev det Lennart Wahlén som noterade 203 arter, och sedan var det utlottning av 4 st årskalendrar för 2020 framtagna av Ingemar Lind.


Deltagare. Foto © Göran Andersson.

När detta var klart började vi gå igenom dagens observerade arter för att sedan följa upp med att se hur många arter respektive lag samlat ihop.

Under dagen så sågs det 91 olika arter av lagen tillsammans. Detta är nytt rekord för vårt artrally. En ny art för artrallyhistorien noterades, nämligen vitkindad gås.


Mums! Foto © Göran Andersson.

Några arter som inte ses så ofta blev det också. För tredje gången genom åren så sågs sädgås, observerades i Skåraområdet, Stigtomta, likaså var det tredje gången för bläsgås, även den i Skåraområdet, Stigtomta. Båda arterna sågs senast 2008.

Den nya arten för artrallyhistorien var som sagt vitkindad gås, 1 ex sågs förbiflygande i Nyköpings hamn, och även 1 ex vid Horns båtvarv (kanske samma individ).

Bläsand sågs enbart för tredje gången även den, 2 ex flög förbi Ängudden, Hummelvik i yttre Bråviken. De två föregående åren den noterades var 2001 och 2017.

Stjärtand sågs även i år, det fanns 1 ex i Järpsätter-Ytterbo våtmark SO Buskhyttan. Det var tredje året i följd, alltså åren 2018 - 2020, den har alltså inte noterats alls tidigare.

Skogsduva enbart för fjärde gången genom åren, sågs i Skåraområdet. Även för hämpling var det fjärde gången i artrallyhistorien, bland annat 1 ex som flög över deltagarna på parkeringen vid restaurangen på Femöre.

Totallistan för alla år kan laddas ned här. För komplett redovisning hänvisas till Artportalen.

Årets segrarlag blev detta år laget Kalle Brinell, Samuel Wivstad och Adam Stålnäbb som krossade de övriga lagen. De lyckades få ihop hela 77 arter, det högsta vinnartalet någonsin, tidigare hade segrarlaget som bäst fått ihop 72 arter 2007. Som tvåa kom två lag: Per Astfeldt, Torvald Bergström samt Jukka Väyrynen, Göran Andersson med 65 arter vardera.


Segrarlaget. Från vänster: Kalle Brinell, Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb.
Foto © Morgan Andersson.

För mer information se hela resultatlistan.

Det har nu setts 135 arter (om vi fortfarande räknar med snösiskan. + mandarinand och grågås x kanadagås, men dessa två sista har ej medräknats) totalt under de 24 år som artrallyt bedrivits.

Efter allt prat och genomgång blev vi idag serverade en taccobuffé efter en hård dags slit.

Jan Gustafsson delade ut priset för Miljölistan 2019, här blev det Lennart Wahlén som noterade 203 arter, och sedan var det utlottning av 4 st årskalendrar för 2020 framtagna av Ingemar Lind.

Vi som arrangerade det hela vill TACKA alla deltagare för en väl genomförd dag i fält, utan Ert deltagande vore det en omöjlighet att genomföra artrallyt.

2021 års rally är den 16 januari, alltså den tredje lördagen i januari. Boka in den i er kalender redan nu.

Väl mött
från arrangörerna i Fågelföreningen Tärnan
Jan Gustafsson och Susanne Stilling


Studiecirkel hos Tärnan våren 2020

Under våren 2020 kommer Tärnan genomföra en studiecirkel som fortsätter med temat "Fågellokaler". Vi planerar att ha en innekväll och en exkursion per lokal med fyra olika handledare.

Datum och tid för träffarna:
 • Onsdag 18/3 kl 18.30- 20.30 plus Lördag förmiddag 21/3.
  Planerad lokal är Brannäs med Olle Pers som handledare.
 • Onsdag 15/4 kl 18.30-20.30 plus Lördag förmiddag 18/4.
  Planerad lokal är Näslandet/ Sannarsudden med Janne Sjöstedt som handledare.
 • Onsdag 6/5 kl 18.30- 20.30 plus Torsdag kväll 7/5.
  Planerad lokal är Vadsjön med Susanne Stilling som handledare.
 • Onsdag 13/5 kl 18.30-20.30 plus Lördag förmiddag 16/5.
  Planerad lokal är Nynäs med Björn Erixon som handledare.

Studiecirkeln är ett samarbete med Studiefrämjandet. Vi kommer vara i Studiefrämjandets lokaler på Brunnsgatan 5 i Nyköping.

Kostnad 250 kr samt fullbetalande medlemsskap i Tärnan. Faktura kommer att skickas ut via Tärnan.

Cirkeltillfällena administreras av Kerstin Spjuth och Yvonne Bolin Bolorin.

Varje cirkeldeltagare tar med sin egen fågelbok.

Fika under kvällarna tar respektive deltagare med sig själv.

Det finns 10 platser att anmäla sig till och förtur har deltagarna från studiecirkeln under hösten 2019. Därutöver närvarar administratörer samt mentor.

Det finns 3 platser kvar efter att deltagarna från studiecirkeln anmält sig och dessa platser släpps den 1 februari 2020. Först till kvarn gäller.

Anmäler dig gör du via mail till Kerstin Spjuth på adressen kerstin.m.spjuth@gmail.com​. Skriv namn och personnummer i anmälan.

Kerstin Spjuth/Yvonne Bolorin


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är guralt@exulans.se. Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/­fagelskydd/inventeringar/­riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Information om höjd medlemsavgift från 2020

Du som medlem har redan fått den nya årsfakturan för medlemskapet under 2020. Ni som var med på senaste årsmötet (2019) fick då besked om att vi skulle höja medlemsavgiften från 170 kronor till 200 kronor. Orsaken till denna höjning var att FSO, Föreningen Södermanlands Ornitologer, höjde kostnaden för den årsbok som de tar fram (med vår hjälp) till 100 kronor/bok. Tidigare pris var 75 kronor. Alltså en höjning med 25 kronor. Tärnan köper ju för medlemsavgiften in denna bok till alla fullbetalande medlemmar.

I vår medlemsavgift på 200 kronor ingår även ett medlemskap i FSO som även det höjdes, från 20 kronor till 35 kronor för fullbetalande medlem i Tärnan. Total kostnadshöjning för Tärnan, per fullbetalande medlem, blev således 40 kronor. Detta var orsaken till vår höjda medlemsavgift.


Miljöskådarlistan 2019

Lennart Wahlén vinnare för tredje året i rad

Miljöskådarlistan, Fågelföreningen Tärnans egen tävling där det gäller att under ett kalenderår se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel, genomfördes för tredje gången under år 2019. Och för tredje året i rad blev Lennart Wahlén vinnare.

Detta år var reglerna något annorlunda, bl.a. var det inte längre tillåtet att åka med kollektivtrafik och man fick inte använda sitt fritidsboende som utgångspunkt för miljöskådandet. Trots detta var resultaten, i alla fall för de översta i resultatlistan, högre än 2018.

Under 2019 deltog 18 personer, ett par personer färre än året innan. Totalt registrerades 222 arter år 2019 mot 218 arter år 2018. Bland de mer ovanliga arterna som rapporterades in till Miljöskådarlistan 2019 kan nämnas: rödhuvad dykand, ringand, amerikansk sjöorre, praktejder, stäpphök, aftonfalk, kaspisk trut, biätare, svarthakad buskskvätta, brunsångare, brandkronad kungsfågel och ortolansparv.

Tiobästalistan 2019 med antal rapporterade arter:

Lennart Wahlén 203
Samuel Wivstad 200
Mats Andersson 197
Thomas Larsson 156
Marianne Mattiasson 156
Gregorio Para 153
Fredrik Enoksson 142
Karin Lindström 127
Björn Johansson 124
Claes Leijon 122

Miljöskådarlistan 2020 är igång sedan årsskiftet. Det är inte för sent att komma med – alla medlemmar i Tärnan är hjärtligt välkomna att deltaga!


Välkomna att delta i Miljöskådarlistan 2020

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2020 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2020. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn, e-postadress och bostadsort till

×

Anmälan till Miljöskådarlistan

Namn:


E-post:


Ort:

Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen Miljöskådarlistan i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Välkommen med dina miljöobsar 2020!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Vinterfåglar inpå knuten

Den 31 januari-2 februari är det dags igen! Mera info finns här.

Vårprogrammet 2020

Programmet kan nu laddas ner som pdf-fil här och från programsidan.

Ny kraftledning Hedenlunda–Oxelösund

Vattenfall planerar att bygga en 130 kV kraftledning mellan Hedenlunda och Oxelösund för att förse SSABs planerade ljusbågeugn med el om ca 6 år. Vattenfall har tagit fram ett samrådsmaterial som FSO nu tillsammans med NF yttrat oss över.

Vattenfalls underlag finns här, och vårt yttrande här.

BirdRing

På webbplatsen birdring.nl/en/ finns appen BirdRing där man kan rapportera smidigt. Appen finns i svensk version och är gratis. Den finns för både Android och Iphone.

Projekt Skräntärna

Projektet har nu skrivit en rapport om hur det har gått för skräntärnekolonin i Bråviken under 2019. Rapporten kan laddas ned här.

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. På FSO's startsida beskrivs hur fågelobsarna bl.a. kan utnyttjas av myndigheterna vid bedömning av exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationer kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

Rrk Södermanland har skrivit en instruktion om ovanstående som kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startar SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2020. All rights reserved