Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2020-03-22


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Läs mera om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Förtydligande

På grund av rådande omständigheter m.a.p. Corornasmittan är alla Tärnans aktiviter, möten, exkusioner osv tills vidare inställda. Detta gäller också skådning för måndagslediga och tornkvällarna.

Skådarhälsningar

Ingvar


Inställda Tärnan-aktiviteter

Bästa Tärnanmedlemmar!

Myndigheter, företag och organisationer begränsar nu möten mm för att minimera riskerna att sprida coronoasmittan till de särskilt utsatta grupperna i samhället. Vi i Tärnans styrelse har kommit fram till att också vi måste ta vårt ansvar och tills vidare ställa in alla Tärnans aktiviter så som inplanerade styrelemöten, kommande uggleexkursion, utbildningshelgen osv. Mer information från Styrelsen kommer så snart läget klarnat om vad som händer i samhället.

Med vänliga hälsningar,

För Tärnans styrelse/Ingvar, ordförande


Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglor, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr, och för att minimera störningar för dessa arter så vill Rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på olika Line Band eller liknande media.

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Mvh
Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Ugglekväll

Tid: 2020-03-19 torsdag kl 17.00 – ca 20.00.

Det aktuella uggleläget bestämmer vart vi åker men Tunabergshalvön är ett troligt mål, för att lyssna efter bland annat berguven.

Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, för samåkning i egna bilar.

Ansvarig är Per Astfeldt 070-659 21 86.


Innekväll: Berguv

Tid: 2020-03-25 onsdag kl 19.00 – ca 21.00.

Jan Gustafsson berättar ingående om berguven i Södermanland, och i synnerhet från vårt område.

Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Föreningen bjuder på fika.

Kontaktperson: Ingvar Jansson 070-570 70 25.


Ängudden

Tid: 2020-03-29 söndag kl 07.00 – ca 12.00.

Vi åker till Ängudden vid Hummelvik, sydost Buskhyttan, där vi hoppas få möta nyanlända sjöfåglar.

Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, för samåkning i egna bilar.

Ansvariga: Björn Johansson 070-581 15 71 och Susanne Stilling 070-602 59 89.


Interaktiv fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns även Vingåker med!

Nu finns en uppdaterad version av Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler. Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

I version 3 som är ute nu presenteras lokalerna i Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är guralt@exulans.se. Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/­fagelskydd/inventeringar/­riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Information om höjd medlemsavgift från 2020

Du som medlem har redan fått den nya årsfakturan för medlemskapet under 2020. Ni som var med på senaste årsmötet (2019) fick då besked om att vi skulle höja medlemsavgiften från 170 kronor till 200 kronor. Orsaken till denna höjning var att FSO, Föreningen Södermanlands Ornitologer, höjde kostnaden för den årsbok som de tar fram (med vår hjälp) till 100 kronor/bok. Tidigare pris var 75 kronor. Alltså en höjning med 25 kronor. Tärnan köper ju för medlemsavgiften in denna bok till alla fullbetalande medlemmar.

I vår medlemsavgift på 200 kronor ingår även ett medlemskap i FSO som även det höjdes, från 20 kronor till 35 kronor för fullbetalande medlem i Tärnan. Total kostnadshöjning för Tärnan, per fullbetalande medlem, blev således 40 kronor. Detta var orsaken till vår höjda medlemsavgift.


Välkomna att delta i Miljöskådarlistan 2020

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2020 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2020. Även om man inte tror att man kan vinna kan det vara roligt att vara med. Man kan t.ex. tävla med sig själv och försöka slå sitt tidigare bästa resultat. En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt, sägs det.

Om du är ny, får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn, e-postadress och bostadsort till

×

Anmälan till Miljöskådarlistan

Namn:


E-post:


Ort:

Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen Miljöskådarlistan i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Välkommen med dina miljöobsar 2020!LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Nyköpings översiktsplan

Nyköpings kommun inbjuder till samråd om översiktsplanen för 2040. Samrådsbrevet finns här.

Miljöskådarlistan 2019

Finns nu i arkivet.

Rapporten Sveriges fåglar 2019

Finns nu i arkivet.

Artrallyt 2020

Finns nu i arkivet.

Vårprogrammet 2020

kan nu laddas ned som pdf-fil från programsidan.

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Läs på FSO's startsida.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Fågelkalendern

Våren 2017 startade SLU "Fågelkalendern", en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer.

SLU's info om fågelkalendern hittar du här.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2020. All rights reserved