Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2021-04-16


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Fågelskådningens dag ställs in

Tärnan har beslutat att ställa in Fågelskådningens dag på Labro pga det rådande smittläget. I stället rekommenderar vi att delta i Birdlife Sveriges Vårfåglar Inpå Knuten enligt infot nedan.


Fågeltornskampen ersätts med Vårfåglar Inpå Knuten

Citerat från Birdlife:

Vårfåglar Inpå Knuten erbjuder ett alternativ till den traditionella Fågeltornskampen som ordnats varje vår. Syftet med Vårfåglar Inpå Knuten är att tillbringa en trevlig och trygg dag i fågelskådandets tecken samt att hitta fåglarna i närmiljön. Samtidigt räknas hur många fågelarter som observeras och artbestäms från det egna lägenhetsfönstret, farstubron eller bryggan nere vid den närliggande sjön.

Vårfåglar Inpå Knuten äger rum lördagen den 8 maj mellan kl. 05.00–13.00.

Mera info från Birdlife hittar du här.


Skåra genom kikaren

Lördagen 27 mars så var det åter dags för fågelkurs i temat rovfåglar.

Skåra utanför Stigtomta var vår plats för dagen. Vi möttes av sånglärkor och bläs- och sädgäss.

Ganska snart kunde vi skåda en havsörn på håll som satt en stund och funderade över dagens planer.

Havsörn. Foto © Peter Eriksson

Vid Skåraviken var det en blandad skara av fåglar som t.ex. tranor, bläsand, sångsvan, sothöna, skedand, grågäss och skrattmås.

Bläsand och skedand. Foto © Peter Eriksson

Vid bortre vassen dök ytterligare ett par havsörnar upp. Vi kunde se hur den ena försökte fånga fisk men den såg mest ut som den doppade klorna inför ett bad.

Havsörn letar fisk. Foto © Peter Eriksson

Vid fikat passade vår guide Susanne Stilling på att informera om våra vanliga rovfåglar som skulle kunna ses vid Skåra.

Rovfåglar i fågelboken. Foto © Peter Eriksson

Det var en blåsig och disig dag så vi gick sedan ett varv runt området för att åter samlas vid våra bilar. Alla var nöjda trots att det endast vara Havsörnar av alla rovfåglar som ville underhålla oss.

Skåra i dis. Foto © Peter Eriksson
Skogsviol. Foto © Peter Eriksson

Nästa gång ses i vårvärmen i slutet av april. Då lär vi se flera olika rovfåglar det kan vi nästan lova.


"Vi har ett resultat"

Vi har nu genomfört ett väl fungerande årsmöte i Tärnan via e-mail. Trettiosex (36) medlemmar har deltagit i årsmötet vilket motsvarar deltagandet i ett normalt genomfört årsmöte. Inga särskilda synpunkter har framförts på genomförandet men jag hoppas naturligtvis att nästkommande årsmöte kan genomföras på traditionellt sätt.

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen, fastställde resultat- och balansräkningen för 2020 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för samma år.

Årsmötet beslöt vidare att välja Ingvar Jansson till ordförande och Stig Larsson till kassör. Som styrelseledamöter valdes Per Astfeldt, Yvonne Bolin Bolorin, Christina Bremfält, Ragnar Falk, Anton Johansson, Marianne Mattiasson samt Olle Pers.

Till revisor valdes Staffan Karlsson och som revisorssuppleant valdes Jan Sjöstedt. Till valberedning valdes Lasse Lindberg och Sofi Nordfeldt.

Jag önskar alla styrelseledamöter, revisorer och valberedning varmt välkomna till arbete i Tärnan och styrelsen! Jag vill också varmt tacka Mats Andersson som avsagt sig omval i styrelsen för sitt värdefulla och initierade arbete i styrelsen under många år!

Slutligen vill jag nu när vi går mot ljusare och varmare tider önska er alla ett upplevelserikt fågelskådarår!

Ingvar Jansson
Ordförande Tärnan


Fågelskådning för måndagslediga

Hej!

Nu är det dags för fågelskådning för alla som är lediga på måndagar. Det sker i samarbete med Studiefrämjandet Nyköping och är öppet för alla som vill delta. Ingen föranmälan behövs utan det räcker med att komma till samlingsplatsen. Precis som tidigare är Björn, Alf och Mats ansvariga.

Vi träffas på måndag 19/4. Tid: kl. 08:00 till ca 11.00.

Vi samlas vid Spelhagens gratisparkering nära Vårdcentral Stadsfjärden i Nyköping, platsen är mellan Restaurangskolan och Autoexperten strax väster om Restaurangskolan.

Oömma kläder, stövlar/kängor rekommenderas, samt egen medhavd matsäck.

Givetvis anpassar vi oss utifrån pandemin och vi åker då var och en i egen bil till utflyktsmålen. På plats så håller vi avstånd mellan varandra.

Väder och vind bestämmer vart vi skådar, och det bestämmer vi på samlingsplatsen.

Vi kommer sedan att träffas dessa datum: 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 och den 24/5.

Vid frågor kontakta Björn Johansson tel. 070 581 15 71, Alf Andersson tel. 073 959 85 18, Mats Andersson tel. 070 325 01 40.

Björn Johansson


Brannäs våtmark, Oxelösund

Tid: 2021-04-14 onsdag kl 18.00 – ca 20.00.

Brannäsområdet i Oxelösund kan bjuda på många fåglar i våtmarken och sjöfåglar på havet/Örsbaken.

Samling vid våtmarksparkeringen kl 18.00.

Ansvarig: Ragnar Falk 076-811 42 36.


Långsjön, Ålbäck

Tid: 2021-04-17 lördag kl 08.00 – ca 11.00.

Långsjön på Tunabergshalvön är en gammal sjö, som restaurerats av främst sportfiskarna och dess arbetspartner. Lokalen har redan levererat många spännande fågelarter och under vårar och försommar finns det stora chanser att se många arter från det fina fågeltornet.

Samling vid parkeringen vid fågeltornet kl 08.00.

Ansvariga är Yvonne Bolin Bolorin 070-236 77 28 och Christina Bremfält 070-539 19 36.


Sveriges fåglar 2020

Anders Wirdheim på Birdlife Sverige har tillsammans med Svensk Fågeltaxering sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten "Sveriges fåglar 2020". Rapporten är den tredje i sitt slag. I denna finns de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2000-2019) respektive 10 (2010-2019) åren.

Sveriges fåglar fördjupar sig denna gång i utvecklingen för kustens fåglar. Detta med artiklar om den samlade utvecklingen för fåglar i kustmiljö och om läget och historien för några enskilda arter i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned som pdf-fil här.


Välkommen att delta i Miljöskådarlistan 2021

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2021 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt sägs det.

Om du är ny får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen "Miljöskådarlistan" i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Listan för 2020 är nu stängd för rapportering. Men om du har några arter som du inte hunnit registrera, kan du skicka ett mail till webmaster med uppgift om art, tid och plats, så lägger han in obsen.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2021!


Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Men just detta år, med anledning av virusläget och risken för smittspridning, rekommenderar vi att inte dela bil med någon annan än de man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till utflyktsmålen med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hemsida om ev. förändringar i programpunkterna.LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Guiden Sörmlands fågellokaler

Nu finns även Flen med!
Vi har nu presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vinterfåglar inpå knuten

Fågelräkningen är klar för i år, och nu finns resultaten på Birdlife Sverige.

Skyddsjakt på vitkindade gäss i Nyköping

Nyköpings kommun har inkommit med ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att bedriva skyddsjakt efter 5 vitkindade gäss under år 2021 i områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till Segelsällskapets båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom hamnområdet, området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. Länsstyrelsen har beslutat att avslå ansökan. Beslutet kan laddas ned här.

Nu har vårprogrammet för 2021 kommit

Det kan laddas ned som pdf-fil här.

Mandarinand och stripgås numera kryssbara

Som nog många redan vet så räknas numera mandarinand och stripgås som kryssbara från och med år 1995 förutsatt att de inte är uppenbart förrymda fåglar (kategori C tillsammans med de andra utplanterade arterna kanadagås, tamduva och fasan). Artdatabanken har gjort samtliga observationer spontana så de finns med i era listor på Artportalen. Rrk Sörmland kommer under vintern att se över samtliga fynd i vårt rapportområde för att se ifall några bör återklassificeras som ospontana.

Passa på att ge dej ut nu i vinter, gärna vid strömmande vatten i våra tätorter, och leta efter mandarinand.

För Rrk Sörmland,
Anton Johansson

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet. Sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att rapportera lappugglor under kommande höst och vinter, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen. Läs mera här.

Skräntärneprojektet

Nu har rapporten för 2020 kommit. Den kan laddas ned från projektsidan.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2021. All rights reserved