Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2021-01-22


Miljöskådarlistan

Är du ny på webbplatsen? Ladda ned folder om Tärnan här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Sveriges fåglar 2020

Anders Wirdheim på Birdlife Sverige har tillsammans med Svensk Fågeltaxering sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten "Sveriges fåglar 2020". Rapporten är den tredje i sitt slag. I denna finns de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2000-2019) respektive 10 (2010-2019) åren.

Sveriges fåglar fördjupar sig denna gång i utvecklingen för kustens fåglar. Detta med artiklar om den samlade utvecklingen för fåglar i kustmiljö och om läget och historien för några enskilda arter i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned som pdf-fil här.


Resultat från Tärnans artrally 2021

Nu går resultatfilerna att ladda ned och läsa!

För 25:e gången gick Tärnans artrally av stapeln på lördagen den 16 januari. Detta år med speciella regler p.g.a. coronapandemin. Det blev en lagtävling även detta år, men vi kunde inte ha en avslutning med gemensam middag. Vi riktade oss också in på att ha en artletardag, då vi i år tillät personer att skåda ensamma. Vi hade också den förmånen att kunna avsluta var vi ville inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner, och inte behöva vara på en bestämd plats kl 15.00 då tävlingstiden gick ut.

17 olika lag, varav ett lag letade arter i Flens kommun med två deltagare, med totalt 46 deltagare åkte runt i Nyköpings och Oxelösunds kommuner för att samla arter till sitt lag. Flera nya lag deltog och då med nya personer som var med detta år. Ett väldigt gott deltagarantal detta speciella år. Många nya ideer på hur man skulle genomföra denna dag på ett coronasäkert sätt hade deltagarna hittat på.

Denna blandade skådardag med social aktivitet blir mer och mer uppskattad av de närvarande, även detta speciella år då vi inte kunde genomföra den sedvanliga eftersittningen med mat och resultatredovisning tillsammans.

För att vara med krävs inget annat än att anmäla ett lag och sedan ha roligt och utföra denna dag i sitt eget tempo. Det viktigaste är inte att segra, det viktigaste är att komma ut och träffa skådarkamrater från alla hörn av Sörmlands län, samt att det kommer skådare utanför länet och deltar.

Under dagen så sågs det 89 olika arter av lagen tillsammans. Trots möjligheten att lägga upp allt lite annorlunda denna dag så blev det inget nytt artrekord, förra året sågs 91 arter. En ny art för artrallyhistorien noterades, nämligen trana.

Några arter som inte ses så ofta blev det också. Stjärtand, hane, även i år, 1 ex i Kylvattendammen i Oxelösund. Det var 4:e året i följd, alltså åren 2018 - 2021, den har alltså inte noterats alls tidigare. Man kan anta att det är samma individ som återvänder numera och övervintrar i våra vatten. Sjöorre sågs för 5:e gången, senast var det 2015, nu sågs arten tillsammans med svärtor på Örsbaken.

Orre och tjäder noterades i år, kanske just därför att vi hade en mer riktad artletardag. Båda arterna var synliga på norra sidan av Stora Bötet. Orre sågs för 5:e gången, förra gången var 2018, och tjäder för 2:a gången, förra gången var 2015.

Dvärgbeckasin sågs för 5:e gången och som vanligt, vill man nog påstå, var det på Brannäs våtmark i Oxelösund. Berguv noterades för 3:e gången, i år nära Lidsjön, Nyköping, senast den sågs var 2017.

Skärpiplärka sågs för 2:a gången, nu vid Ängudden, Hummelvik, SO Buskhyttan. Förra gången den noterades var 1999. Svarthätta sågs för 4:e gången, i år på en villatomt i Brandkärr, Nyköping. Förra gången den sågs var 2019.

Den nya arten för artrallyhistorien var en trana som kom flygandes nära Fjällskär, Nyköping (fågeln sågs senare av icke deltagare vid Bergshammar och flygandes mot Åby golf och tycktes gå ner utmed Kilaån).

För komplett redovisning hänvisas till Artportalen.

Även detta års segrarlag blev laget Kalle Brinell, Samuel Wivstad och Adam Stålnäbb som krossade de övriga lagen. De lyckades få ihop hela 78 arter, det högsta vinnartalet någonsin.

Som tvåa kom lag Peter Lantz, Sofi Nordfeldt, Per Folkesson och Markus Forsberg med 70 arter. Trea blev lag Jan Sjöstedt och Gregorio Para med 68 arter.

För mer information se hela resultatlistan.

Rallyskådning. Foto © Christina Bremfält.

Det har nu setts 137 arter (om vi fortfarande räknar med snösiskan), totalt under de 25 år som artrallyt bedrivits.

Ladda gärna ned totalsammanställningen 1996-2021. Filformatet funkar dock bara i Windows. För Android kan du i stället ladda ned en pdf-fil.

Vi som arrangerade det hela vill TACKA alla deltagare för en väl genomförd dag i fält, utan Ert deltagande vore det en omöjlighet att genomföra artrallyt.

2022 års rally är den 15 januari, alltså den tredje lördagen i januari. Vi får hoppas att allt är som vanligt igen då så att vi kan avsluta det hela med en sedvanlig avslutning med middag. Boka in den 15 januari 2022 i er kalender redan nu.

Väl mött!

från arrangörerna i Fågelföreningen Tärnan
Jan Gustafsson och Susanne Stilling


Välkommen att delta i Miljöskådarlistan 2021

Tärnan kör igång en ny omgång av sin tävling, där det gäller att under år 2021 se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel.

Vi blir allt mer upplysta om vilka negativa effekter många mänskliga aktiviteter, som t.ex. bilkörning, har på vår jord och vår gemensamma livsmiljö. Genom Miljöskådarlistan vill Tärnan bidra till att göra fågelskådningen mer miljö- och klimatvänlig.

En fördel med miljöskådningen, förutom att man får lite bättre miljö- och klimatsamvete, är att man ser och framför allt hör fåglar längs vägen, som man inte skulle ha upptäckt om man åkt bil. Motion är också nyttigt sägs det.

Om du är ny får du dina inloggningsuppgifter genom att maila namn och bostadsort till tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se. Du måste vara medlem i Tärnan för att få delta.

Regler och all annan information hittar du på sidan för listan. Klicka på den gröna knappen "Miljöskådarlistan" i vänsterspalten så kommer du dit. Där kan du också hitta resultaten från tidigare års tävlingar.

Listan för 2020 är nu stängd för rapportering. Men om du har några arter som du inte hunnit registrera, kan du skicka ett mail till webmaster med uppgift om art, tid och plats, så lägger han in obsen.

Vi välkomnar alla gamla och nya deltagare att vara med under 2021!


Miljöskådarlistan 2020 avgjord

Miljöskådarlistan, Fågelföreningen Tärnans egen tävling, där det gäller att under ett kalenderår se eller höra så många fågelarter som möjligt utan att använda motordrivna färdmedel, genomfördes för fjärde gången under år 2020.

Sexton personer deltog och registrerade totalt 226 arter tillsammans, fyra fler än året innan. Överlägsen vinnare blev Samuel Wivstad som fick ihop inte mindre än 222 arter!

Sex nya arter för Miljöskådarlistan registrerades år 2020; ängshök, tretåig mås, sillgrissla, större piplärka, tajgasångare och bergtajgasångare.

Av övriga mer ovanliga arter kan nämnas bland annat aftonfalk, skärfläcka, dammsnäppa, berglärka, sommargylling och tallbit.

Under de fyra år som Miljöskådarlistan har hållit på har deltagarna nu totalt registrerat 262 arter.

Tiobästalistan 2020 med antal registrerade arter:
Samuel Wivstad222
Mats Andersson207
Peter Lantz186
Adam Stålnäbb166
Marianne Mattiasson162
Fredrik Enoksson149
Björn Johansson145
Claes Leijon128
Bert Eriksson  94
Monica Ström  93

Resultat och artlistor för alla år finns att läsa under grön knapp "Miljöskådarlistan" här på hemsidan.

Vi kör nu igång Miljöskådarlistan 2021. Alla medlemmar i Tärnan är välkomna att vara med!


Om samåkning

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Men just detta år, med anledning av virusläget och risken för smittspridning, rekommenderar vi att inte dela bil med någon annan än de man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till utflyktsmålen med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hemsida om ev. förändringar i programpunkterna.LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här, och förhållningsregler här.

Tärnans fågellokaler

Ingår nu i Sörmlands fågellokalerlokaler.fso.one.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Fågelföreningen Tärnan har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.


Skyddsjakt på vitkindade gäss i Nyköping

Nyköpings kommun har inkommit med ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att bedriva skyddsjakt efter 5 vitkindade gäss under år 2021 i områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från Sjömacken till Segelsällskapets båtuppläggningsplats, Hamnen till Brandholmen och inom hamnområdet, området kring Reningsverket samt inom Rosvallaområdet. Länsstyrelsen har beslutat att avslå ansökan. Beslutet kan laddas ned här.

Nu har vårprogrammet för 2021 kommit

Det kan laddas ned som pdf-fil här.

Guiden Sörmlands fågellokaler

Nu finns även Gnesta med!
Vi har nu presentationer av lokalerna i Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.

Mandarinand och stripgås numera kryssbara

Som nog många redan vet så räknas numera mandarinand och stripgås som kryssbara från och med år 1995 förutsatt att de inte är uppenbart förrymda fåglar (kategori C tillsammans med de andra utplanterade arterna kanadagås, tamduva och fasan). Artdatabanken har gjort samtliga observationer spontana så de finns med i era listor på Artportalen. Rrk Sörmland kommer under vintern att se över samtliga fynd i vårt rapportområde för att se ifall några bör återklassificeras som ospontana.

Passa på att ge dej ut nu i vinter, gärna vid strömmande vatten i våra tätorter, och leta efter mandarinand.

För Rrk Sörmland,
Anton Johansson

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet. Sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att rapportera lappugglor under kommande höst och vinter, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen. Läs mera här.

Skräntärneprojektet

Nu har rapporten för 2020 kommit. Den kan laddas ned från projektsidan.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

En instruktion om ovanstående kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsar-programmet. Hur man gör detta kan man läsa om här. Länken finns även under Länkar/Övriga länkar. Ett alternativt sätt är att kopiera länkadressen till adressfältet i sitt epost-meddelande.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 120 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.

Föreningen kan ta emot betalningar via Swish. Du lägger upp följande telefonnummer i din mobil: Tärnan Swish Företag nr 123-6179469.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2021. All rights reserved